Spring naar content

113 publicaties gevonden

 • Exercise Psychology, Second Edition, addresses the psychological and biological consequences of exercise and physical activity and their subsequent effects on mood and mental health. Like the first edition, the text…

  Boek
 • summary

  There was promising evidence that exercise programs can significantly improve the cognitive functioning of people with dementia and their ability to perform daily activities, but there was a lot of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • an underestimated investment in human capital?

  In dit artikel presenteren de auteurs het Human Capital Model, een model waarin de opbrengsten van lichaamsbeweging worden onderscheiden in fysiek, emotioneel, individueel, sociaal, intellectueel en financieel kapitaal.

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Waarom moeten gemeenten in bewegingsonderwijs blijven investeren? Welke opbrengsten mogen we verwachten van sport en bewegen op en rond de school? In het licht van de laatste ontwikkelingen in de…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de invloed van bewegen en de invloed hiervan op cognitie. Het lijkt erop dat er een positieve invloed is op de cognitieve vaardigheden.…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • leren door dans, in de praktijk werkt het

  Dansdocente Lenneke Scherrewitz ontwikkelde de lesmethoden Taaldans en Rekendans voor het basisonderwijs. Ze combineerde hiervoor lessen uit programma’s voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE-programma’s) met dans en werd aangenaam verrast…

  Artikel in vaktijdschrift
 • rationale and design of a 3-year, cluster-randomized trial

  Background: Improving academic achievement and reducing the rates of obesity in elementary school students are both of considerable interest. Increased physical activity during academic instruction time during school offers a…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • invloed van sport op cognities en vaardigheden van participanten ten aanzien van mondiaal burgerschap

  Mondiaal burgerschap is volgens ontwikkelingsorganisatie Respo de positieve houding ten opzichte van de wereld en de daarbinnen te herkennen verschillen mede tot uitdrukking komend in gedrag en met het besef…

  Scriptie