Spring naar content

124 publicaties gevonden

 • rekenkamerrapport

  Het belang van duurzaamheid, het milieu en het klimaat wordt maatschappelijk steeds breder gedragen. In het klimaatakkoord van Parijs zijn mondiale afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen aan banden…

  Verslag
 • een verkenning van maatschappelijk bewust consumeren in Nederland

  Bepaalde kleding niet kopen omdat er kinderarbeid aan te pas kwam; biologische eieren juist wél kopen omdat men kippen een beter leven toewenst; een auto met de buren delen omwille…

  Boek
 • Deze pagina laat de milieubelasting van een gemiddelde gymzaal en sporthal zien aan de hand van de Milieubarometergrafiek en – kengetallen. De basis is de benchmark binnensportaccommodaties in opdracht van…

  Website
 • Deze pagina laat de milieubelasting van een gemiddelde gymzaal en sporthal zien aan de hand van de Milieubarometergrafiek en – kengetallen. De basis is de benchmark binnensportaccommodaties in opdracht van…

  Website
 • leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later, Sociaal en Cultureel Rapport 2016

  De toekomst is niet onbeschreven, wel ongewis. Toch, of juist daarom, is een blik in de toekomst intrigerend. En met het oog op strategische beslissingen van burgers, bedrijven en overheden…

  Boek
 • kwartaalbericht 2016-4

  In dit 36e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) gaan de auteurs in hoofdstuk 1 in op de stemming in het land en de ontwikkelingen in tevredenheid, vertrouwen, zorgen…

  Rapport
 • Om een energieneutraal Eindhoven te bereiken, is de gemeente Eindhoven, samen met zes Europese partners, in 2014 gestart met een Europees project genaamd Nearly ZERO-energy Sports Facilities (N0e-Sports). Het project…

  Brochure