Spring naar content

126 publicaties gevonden

 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2017) waarin wordt ingegaan op de vragen 1) hoe bepaal je dat geproduceerde kennis ‘duurzaam’ is? en 2) of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in Sportaccom (Jaargang: 2017) over duurzaamheid in relatie tot sport(accommodaties). 

  Artikel in vaktijdschrift
 • een innovatieve manier om in de sport energie te besparen

  Artikel van Hugo van der Poel en Janine van Kalmthout in Sport & Strategie. In dit artikel wordt kort ingegaan op wat de sport kan doen op het gebied van energiebesparing,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • rekenkamerrapport

  Het belang van duurzaamheid, het milieu en het klimaat wordt maatschappelijk steeds breder gedragen. In het klimaatakkoord van Parijs zijn mondiale afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen aan banden…

  Verslag
 • een verkenning van maatschappelijk bewust consumeren in Nederland

  Bepaalde kleding niet kopen omdat er kinderarbeid aan te pas kwam; biologische eieren juist wél kopen omdat men kippen een beter leven toewenst; een auto met de buren delen omwille…

  Boek
 • Deze pagina laat de milieubelasting van een gemiddelde gymzaal en sporthal zien aan de hand van de Milieubarometergrafiek en – kengetallen. De basis is de benchmark binnensportaccommodaties in opdracht van…

  Website
 • Deze pagina laat de milieubelasting van een gemiddelde gymzaal en sporthal zien aan de hand van de Milieubarometergrafiek en – kengetallen. De basis is de benchmark binnensportaccommodaties in opdracht van…

  Website