Spring naar content

44 publicaties gevonden

 • goed voor onze gezondheid en portemonnee?

  In dit artikel presenteren de auteurs een overzicht van de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek naar de opbrengsten van beweeg- en voedingsprogramma’s op de werkplek. Achtereenvolgens bespreken ze…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • ervaringen uit de Beweegkuur

  Dit artikel beschouwt het implementatieproces van de Beweegkuur, als sprekend voorbeeld van de ontwikkelingen ten aanzien van gecombineerde leefstijlinterventies in de eerstelijns zorg in Nederland

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • implementatie van leefstijlinterventies in de patiëntenzorg

  Het blijkt vaak niet eenvoudig zijn om een leefstijlinterventie succesvol te implementeren in de dagelijkse praktijk. Om hier beter op in te kunnen spelen is door IQ Healthcare onderzocht welke…

  Rapport
 • evaluatieonderzoek naar netwerken rondom de BeweegKuur en gecombineerde leefstijlinterventies

  Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de factoren van belang voor duurzame netwerken, de resultaten die de netwerken boeken en de wijze waarop netwerken gefaciliteerd kunnen…

  Rapport
 • onderzoek naar netwerken rondom gecombineerde leefstijlinterventies in Amsterdam

  Het bouwen van netwerken is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak en de implementatie van initiatieven rondom gecombineerde leefstijlinterventies. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in…

  Rapport
 • interviews met zorgverleners en sportaanbieders over de doorstroom van BeweegKuur-deelnemers vanuit de eerstelijns gezondheidszorg naar het lokale sport- en beweegaanbod

  Uit verschillende onderzoeken en monitors rond de BeweegKuur blijkt dat de doorstroom vanuit de zorg naar het sport- en beweegaanbod varieert tussen locaties. Overall is de doorstroom echter nog niet…

  Rapport
 • kosten, opbrengsten en de praktijk

  In dit rapport geeft het CVZ aan hoe de gecombineerde leefstijlinterventie als samenhangende interventie een plaats kan krijgen in de regelgeving, namelijk vermelding als te verzekeren prestatie in het Besluit…

  Rapport