Spring naar content

44 publicaties gevonden

 • Rotterdams leefstijlprogramma van klacht naar kracht, resultaten van de deelnemers 2007-2010, eindrapportage

  In de afgelopen drie jaar zijn voor 1026 deelnemers aan het leefstijlprogramma Van Klacht naar Kracht resultaatgegevens beschikbaar gekomen. Deze rapportage doet verslag van de resultaten die de deelnemers hebben…

  Rapport
 • de gecombineerde leefstijlinterventie

  In dit rapport beschrijven en duiden we de gecombineerde leefstijlinterventie. We geven verder aan voor welke hoogrisicogroepen deze interventie geschikt is en beschrijven de consequenties voor regelgeving, zorgpraktijk en zorgpolissen…

  Rapport
 • tweede tussenrapportage, de eerste twee jaar

  In september 2007 is de uitvoering van het Rotterdams leefstijlinterventieprogramma Van Klacht naar Kracht gestart. Doel van het programma is te voorkomen dat beginnende klachten leiden tot chronische aandoeningen, zoals…

  Rapport