Spring naar content

55 publicaties gevonden

 • ieder kind kan het, ook die van jou!

  Flyer voor ouders over het belang van hun betrokkenheid bij het beweeggedrag van hun kind(eren).

  Brochure
 • trapsgewijze methode tot verhoging ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten

  Deze brochure geeft stapsgewijs aan hoe organisaties ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten kunnen vergroten. Als voorbeeld dient het project Ouders op de Playground zoals uitgevoerd in een aandachtswijk in Almere.

  Brochure
 • één doel?! : ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport

  Deze publicatie beschrijft een onderzoek naar hoe jeugdsportclubs ouders het best kunnen ondersteunen om de talentontwikkeling en het welzijn van hun sportend kind te bevorderen. Daarnaast geeft deze brochure tips…

  Brochure
 • een onderzoek naar de rol van ouders in het sportgedrag van kinderen met een verstandelijke beperking

  Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking bewegen minder dan hun leeftijdsgenootjes zonder beperking en zijn minder vaak lid van een sportvereniging. Special Heroes is een beweeginterventie met als doel…

  Scriptie
 • parental influences on primary school children's energy balance-related behaviors and weight

  Dit proefschrift heeft tot doel meer inzicht te krijgen in de invloed van ouders op eetgedrag, beweeggedrag en gewicht van kinderen in de basisschoolleeftijd, door de interactie tussen verschillende niveaus…

  Proefschrift/oratie
 • ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  In dit onderzoek komen twee beleidslijnen bij elkaar; versterking van de samenwerking tussen ouders en scholen enerzijds, en verhoging van het prestatieniveau en bevordering van excellentie in het Nederlandse onderwijs…

  Rapport