Spring naar content

55 publicaties gevonden

 • dankzij Meedoen meer jeugdleden... nu de ouders nog over de brug

  Dankzij het project ‘Meedoen all jeugd door sport’ is het aantal jeugdleden bij veel sportverenigingen in de grote steden sterk toegenomen. Ruim de helft van de nieuwe jeugdleden is van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In deze publicatie staat ouderbetrokkenheid in onderwijs en sport centraal. In beide sectoren is dit een actueel thema waar veel om te doen is. De ervaringen met ouders op scholen…

  Rapport
 • wie doet er mee?

  Deze DVD is bedoeld voor allochtone ouders die niet bekend zijn met de sport en de sportcultuur in Nederland. Presentator/acteur Yasar Ustuner is de gids die deze wereld onderzoekt: hij…

  Audiovisueel middel
 • een literatuuronderzoek naar effectieve manieren om het ontwikkelingsondersteunend gedrag van ouders te stimuleren

  Dit rapport beschrijft een gedetailleerd begrippenkader voor ouderbetrokkenheid en een aantal werkzame factoren op ontwikkelingsondersteunend gedrag van ouders.

  Rapport
 • landelijke rapportage nationaal scholenonderzoek

  De mening van ouders is onmisbaar bij het beoordelen van de kwaliteit van een school. Om die mening inzichtelijk te maken voor scholen, is het Nationale Scholenonderzoek gestart, een instrument…

  Rapport
 • sleutel voor schoolsucces, over de invloed van ouders op het schoolsucces van hun kind en de rol van (voor)schoolse voorzieningen

  Deze brochure gaat nader in op de rol van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen en de wijze waarop voorschoolse en schoolse voorzieningen het opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag…

  Brochure
 • inventarisatie en analyse van gezondheidsbevorderende projecten gericht op ouder in Nederland

  Inventarisatie en analyse van gezondheidsbevorderende projecten gericht op ouder in Nederland. De thema’s bewegen, roken, alcohol & drugs, voeding, veilig vrijen en opvoedingsondersteuning komen aan bod.

  Rapport