Spring naar content

77 publicaties gevonden

 • kwartaalbericht 2013-1

  Dit eenentwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) is dunner dan de voorgaande. Vanaf dit jaar verschijnt er in de oneven kwartalen een verkorte uitgave zonder thematisch hoofdstuk en…

  Rapport
 • Dit internationale tijdschrift over sportbeleid en sport & politiek verschijnt drie maal per jaar; in maart, juli en november. Het bevat wetenschappelijke artikelen omtrent sportbeleid en sport & politiek.

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • kwartaalbericht 2013-2

  Dit is het tweeëntwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) en betref enquête- en focusgroeponderzoek in het tweede kwartaal van 2013. Ook dit kwartaal wordt de publieke opinie in…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2013-3

  Dit drieëntwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) is beperkt van opzet, overeenkomstig het dit jaar begonnen ritme van grotere onderzoeken in de even kwartalen en kleinere in de…

  Rapport
 • Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in ‘De sociale staat van Nederland 2013’. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van een beschrijving van…

  Boek
 • kwartaalbericht 2013-4

  Dit vierentwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betreft het vierde kwartaal van 2013. De informatie is in oktober verzameld met een enquête en in focusgroepen. Na het overzicht…

  Rapport
 • Dit artikel vloeit voort uit het topic van Lichamelijke Opvoeding 9. In maart 2014 zijn er in Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel de lokale overheid niet verantwoordelijk is voor bewegingsonderwijs, zijn…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • topic politiek en LO, praktijk

  Dit themanummer van het vakblad Lichamelijke Opvoeding van de KVLO gaat over actief deelnemen aan de samenleving.

  Vaktijdschrift
 • verandert de politiek

  Het opkomen voor belangen en anderen overtuigen van standpunten zijn vanaf het ontstaan van de KVLO belangrijke activiteiten geweest. Al vroeg waren er contacten met politieke vertegenwoordigers en de weg…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Waarom moeten gemeenten in bewegingsonderwijs blijven investeren? Welke opbrengsten mogen we verwachten van sport en bewegen op en rond de school? In het licht van de laatste ontwikkelingen in de…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift