Spring naar content

171 publicaties gevonden

 • zwemvisie 2018 - 2022, gemeente Utrecht

  Deze Utrechtse zwemvisie geeft richting aan het beleid voor de vier Utrechtse zwembaden tot en met 2022. Het betreft de zwembaden in gemeentelijk eigendom: Den Hommel, De Kwakel, De Krommerijn…

  Beleidsnota
 • behoefteonderzoek naar vraag en aanbod van zwemwater in de gemeente Nijmegen

  De gemeente Nijmegen heeft de ambitie om de komende decennia de Nijmeegse burgers te (blijven) faciliteren met zwemfaciliteiten die aansluiten bij de aanwezige zwembehoefte. Om dat te realiseren werkt de…

  Rapport
 • Binnen het project NL Zwemveilig heeft het Mulier Instituut de rol toegewezen gekregen verschillende doelgroepen te monitoren om meer te weten te komen over het zwemonderwijs in Nederland. In deze…

  Rapport
 • verdrinking in Nederland: aantallen, oorzaken en preventieve maatregelen

  Binnen het project NL Zwemveilig wordt gewerkt aan de kennisontwikkeling op het gebied van zwemveiligheid, met als doel de praktijk te ondersteunen om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid te verbeteren. Dit…

  Rapport
 • factsheet 2017/18

  Een goede zwemvaardigheid draagt bij aan de zwemveiligheid van een kind. De verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen ligt primair bij de ouders. Het is geen verplichting vanuit de overheid.…

  Factsheet