Spring naar content

171 publicaties gevonden

 • het verschil tussen een fysiek voorbeeld en een videovoorbeeld bij het aanleren van de schoolslag

  De factsheet beschrijft de resultaten van een eerste experiment, waarbij kinderen de schoolslag aanleren door het bekijken van videovoorbeelden op een iPad. Er is een experimentele groep vergeleken met een…

  Factsheet
 • factsheet 2017/9

  Zwemmen is in de Nederlandse samenleving belangrijk. Nederland is een waterrijk land en we recreëren graag in het water. Om veilig te water te kunnen, krijgen kinderen in Nederland al…

  Factsheet
 • betrokkenheid van scholen en gemeenten en lokale vormgeving

  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken in het schoolzwemmen en om zicht te krijgen op de wijze waarop schoolzwemmen lokaal vorm…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de motieven van de grensverlegger om actief banen te zwemmen en de aannames die hieraan ten grondslag liggen

  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de betekenissen die de grensverlegger geeft aan zwemmen en de motieven die hij/zij heeft om actief banen te zwemmen.…

  Scriptie
 • individually, societally, economically, nationally

  Whether it’s for leisure, pleasure or competition, swimming is a great way to improve your health and wellbeing. These are the key themes from a scientific report commissioned by Swim…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die kinderen en ouders geven aan zwemmen en de consequenties hiervan voor (het onderhouden van) de zwemvaardigheid van kinderen

  De vraagstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke betekenissen geven ouders en kinderen aan zwemmen en wat zijn de consequenties hiervan voor het al dan niet…

  Scriptie
 • Inzending voor ‘beste initiatief’ bij verkiezing sportgemeente van het jaar 2016. Zwemvaardigheid is voor kinderen van levensbelang. Het Nijmeegse initiatief ‘Zwemles, een investering voor je leven!’ heeft met bescheiden middelen…

  Factsheet
 • cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders

  Nederland kent een lange traditie van zwemles geven. Zwemles behoort tot het culturele erfgoed van ons land. Nieuwe plannen ten aanzien van zwemlessen roepen steevast veel discussie op. Over de…

  Rapport
 • een onderzoek naar de risicoperceptie van burgers over de veiligheid rondom recreatie zwemwateren in de provincie Gelderland

  De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt; in hoeverre accepteert de burger de risico’s rondom zwemwateren en welke factoren verklaren de risicoperceptie en wat verwachten de burgers van de…

  Scriptie
 • perspectief gemeenten 2016, factsheet 2017/1

  Gemeenten hebben sinds 1985 geen verplichting meer vanuit de Rijksoverheid om schoolzwemmen te ondersteunen. Zij kunnen echter nog wel zelf de keuze maken om schoolzwemmen te ondersteunen. In dit onderzoek…

  Factsheet