Spring naar content

171 publicaties gevonden

 • waterkracht 3, meerjarenbeleidsplan 2013-2016, algemene ledenvergadering, april 2013

  Deze publicatie betreft het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan van de KNZB voor de periode 2013-2016. Hiermee wordt aangesloten bij de vorige beleidsplan 2009-2012 cyclus en de NOC*NSF Sportagenda 2016. De…

  Beleidsnota
 • Met de opheffing van de deelgemeenten in 2014 zijn alle bevoegdheden ten aanzien van sportbeleid bij het college ondergebracht en worden alle zwembaden stedelijk aangestuurd. Dat vraagt om een nieuw…

  Beleidsnota
 • burgerraadpleging bij de herziening van de Zwemwaterwet

  Het projectteam Zwemwaterwet van het ministerie van I&M, voorheen van het ministerie van VROM, is bezig met het opstellen van een nieuwe wet die gezond en veilig zwemmen in Nederland…

  Rapport
 • tips voor zwemlesouders en kinderen om samen te oefenen

  Dit boek is voor ouders van kinderen die op zwemles zitten. Vind jij het leuk om samen met je kind te zwemmen? Voelt jouw kind zich nog niet prettig en…

  Boek
 • factsheet 2016/11

  Sinds 1985 is schoolzwemmen niet meer door de Rijksoverheid verplicht gesteld. De verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheid van kinderen ligt in eerste instantie bij de ouders. (Basis)scholen hebben geen officiële verplichting om schoolzwemmen aan…

  Factsheet
 • factsheet

  De kaders van het diplomazwemmen in Nederland volgens het Zwem-ABC zijn vastgelegd in de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s (BREZ). In het najaar van 2015 is via een online enquête…

  Factsheet
 • factsheet

  In voorjaar 2016 heeft Marjan Rikken (Universiteit Utrecht) een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar turbozwemmen in Nederland. In deze factsheet staat een aantal belangrijke resultaten weergegeven. Het blijkt dat zwemlesaanbieders met…

  Factsheet
 • factsheet

  In deze factsheet staat een aantal cijfers over het zwemlesaanbod van zwembaden, zwemscholen en verenigingen die zwemlessen geven, gekoppeld aan de diploma’s van het Zwem-ABC. Wat onder meer opvalt, is…

  Factsheet
 • factsheet

  In maart/april 2016 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van zwemlesaanbieders over de Licentie Zwem-ABC. In deze factsheet worden een aantal belangrijke uitkomsten beschreven. Het blijkt dat de…

  Factsheet