Spring naar content

171 publicaties gevonden

 • Als gevolg van bezuinigingen is in Katwijk besloten het schoolzwemmen te stoppen met ingang van het schooljaar 2012/2013. Hiermee kwam een eind aan een traditie die 45 jaar heeft bestaan.…

  Rapport
 • schoolzwemmen door de ogen van leerlingen in het primair onderwijs

  Eind december 2015 en begin januari 2016 is binnen de gemeenteraad van Rotterdam gesproken over het schoolzwemmen, waarbij aandacht uitging naar het diplomabezit, de inhoud van de zwemlessen en de…

  Rapport
 • visie vanuit het onderwijs

  December 2015 ontstond er in de gemeente Rotterdam discussie over de effectiviteit van het Rotterdamse schoolzwemmen. Over dit thema zijn vragen gesteld door de fractie van D66 en is gesproken…

  Rapport
 • In dit laatste hoofdstuk wordt teruggekeken op de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken. Eerst wordt een kort beeld geschetst van de stand van zaken van zwemmen in Nederland. Vervolgens…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Nederland telt drie grote koepels als het gaat om zwemmen, te weten KNZB, NCS sectie zwemmen en de KNBRD. Alle drie deze koepels passeren in dit hoofdstuk de revue, waarbij…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Dit hoofdstuk gaat in op de partijen die de zwemlessen verzorgen. Daarbij gaat aandacht uit naar het aantal zwemlesaanbieders, de verschillende typen daarbinnen, hun geografische spreiding over Nederland, de uren…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • In dit hoofdstuk wordt een kijkje genomen in de organisatie van de zwembaden: Welke partijen zijn in welke mate betrokken bij het eigendom en wie zijn in welke mate verantwoordelijk…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Zwembaden kennen verschillende groepen gebruikers, die elk hun eigen wensen hebben. Maar niet elke doelgroep kan de eigen activiteiten optimaal ontplooien als andere doelgroepen op hetzelfde moment van hetzelfde bassin…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Dit hoofdstuk gaat dieper in op verschillende aspecten die samen bepalen in welke mate zwembaden toegankelijk zijn voor de geïnteresseerden. Daarbij wordt aandacht besteedt aan de mate waarin zwembaden openbaar…

  Hoofdstuk in boek/rapport