Spring naar content

176 publicaties gevonden

 • Marcel Wouda en de opkomst van het Nederlandse zwemmen

  Tijdens de Olympische Spelen in Barcelona van 1992 leek de Nederlandse zwemsport op sterven na dood. Acht jaar later sleepten Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn in Sydney…

  Boek
 • Zwemmen na het zwemABC beschrijft de genoemde verschijningsvormen van het zwemmen en laat zien hoe die een waardevolle verrijking kunnen zijn van de lessen bewegingsonderwijs. Daarmee slaat het boek een…

  Boek
 • een onderzoek naar leefstijlkenmerken van zwemmers

  De deelname aan zwemmen daalt (Van der Werff & Breedveld, 2013). De eerste vraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre spelen achtergrond- en leefstijlkenmerken een rol in de kans op deelname aan…

  Scriptie
 • Gemeenten, scholen en zwembaden zijn overtuigd van het nut van het protocol als het gaat om taken en verantwoordelijkheden tussen betrokkenen vast te leggen en te verduidelijken. Veel minder vanzelfsprekend…

  Artikel in vaktijdschrift
 • doeloriëntaties van jeugdige wedstrijdzwemmers: de rol van impliciete overtuigingen, ouderschapsstijlen en contingente zelfwaardering

  In deze studie is onderzocht welke factoren samenhangen met de doeloriëntaties van jonge wedstrijdzwemmers. Met een correlationeel, cross-sectioneel onderzoeksdesign zijn de impliciete overtuigingen van zwemmers, de ouderschapsstijl waarmee de zwemmers…

  Scriptie
 • Onderzoek laat zien dat de zwemvaardigheid van allochtone kinderen lager ligt dan die van hun autochtone leeftijdsgenootjes. Naast minder zwemvaardig, zijn allochtone kinderen meer afhankelijk van schoolzwemmen voor het behalen…

  Hoofdstuk in boek/rapport