Spring naar content

21.804 publicaties gevonden

 • een verkenning van de gevoeligheid van de sportsector voor ontwikkelingen in de energieprijzen

  Per sport zijn er grote verschillen in de invloed van het energieverbruik op de sportbeoefening zelf. Stijgende energieprijzen hebben hierdoor ook uiteenlopende gevolgen voor de sporters. Dit blijkt uit een…

  Rapport
 • jaarrapport 2023

  Beleidsmatige ontwikkelingen als de komst van de Omgevingswet, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving in het Nationaal Sportakkoord hebben eraan bijgedragen dat sporten…

  Rapport
 • duurzaamheid

  Een duurzame sportaccommodatie met circulaire materialen en nul op de meter is de ideale situatie waar veel gemeenten en andere eigenaren van sportaccommodaties naar streven. Investeringen in duurzaamheid worden vaak…

  Artikel in vaktijdschrift
 • in sportplezier, jeugdsport, spelregelaanpassingen

  Waar houden kinderen en jongeren zich momenteel mee bezig? Wat is het sociale perspectief van kinderen en jongeren in de huidige tijd waar mensen soms meer tegen elkaar staan dan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe en waarom sportbonden aandacht hebben voor plezier in de jeugdsport

  Van oudsher verschillen de visies tussen de georganiseerde sport en lichamelijke opvoeding behoorlijk. We zien echter dat deze twee praktijken op bepaalde vlakken steeds meer naar elkaar toe groeien (Stegeman,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ervaren en meer bewust worden

  Hoe geef je meer bekendheid aan sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking? Toen Ivet Harperink en Jorien Harteman daarover brainstormden, waren ze het al snel eens dat het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • assisteren als coach bij dansje leren

  Het boek ‘Samen bewegen regelen’ (SBR) voor het bewegingsonderwijs in po is uit. Zie hierover de recensie elders in dit blad. In het boek wordt uitvoering beschreven hoe we leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met een serie artikelen komt het activiteitengebied Bewegen en muziek in het praktijkkatern  aan de orde. Hoe besteden de verschillende opleidingen hier aandacht aan. Dit artikel gaat over het belang…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met een serie artikelen komt het activiteitengebied Bewegen en muziek in het praktijkkatern aan de orde. Hoe besteden de verschillende opleidingen hier aandacht aan. In dit artikel komt de Calo…

  Artikel in vaktijdschrift
 • bied jij deze leerlijn aan in jouw lessen LO?

  Uit onderzoek in het primair onderwijs is gebleken dat bewegen & muziek (B&M) de minst favoriete leerlijn is van een docent lichamelijke opvoeding (LO) en daardoor ook het minst wordt…

  Artikel in vaktijdschrift