Spring naar content

10 publicaties gevonden

 • handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk

  De publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ beschrijft in zes heldere stappen hoe je persoonsgerichte, proactieve en samenhangende (integrale) zorg en ondersteuning voor thuiswonende…

  Handboek / handleiding
 • een onderzoek naar de voordelen van lichaamsbeweging voor ouderen

  Regelmatig bewegen is belangrijk voor de gezondheid, maar naarmate de ouderdom stijgt, wordt steeds minder bewogen. 42 procent van de ouderen voldoet niet aan de Nederlandse norm Gezond Bewegen. Dit…

  Rapport
 • Hoe stimuleer je ouderen om (meer) te gaan bewegen? Hoe bereik je ouderen het beste? Waar vind je ze en welke andere professionals zijn regelmatig in gesprek met ouderen? Deze…

  Online artikel
 • Hoeveel kwetsbare ouderen zijn er in Nederland? Neemt hun aantal in de komende jaren sterk toe? Dit rapport biedt voor het eerst een landelijk beeld van ouderen met meervoudige problematiek…

  Boek
 • Dit boekje vat de belangrijkste bevindingen van het SCP-onderzoeksrapport Kwetsbare ouderen samen en vertelt wat de uitkomsten betekenen voor hulpverlening aan kwetsbare ouderen. Het aandeel 65-plussers in de maatschappij neemt…

  Verslag
 • bevordering van gezond gedrag bij specifieke groepen

  Het bevorderen van gezond gedrag kan een belangrijke bijdrage leveren aan de volksgezondheid. Bevolkingsgroepen met naar verhouding meer ongezond gedrag of een hoge kwetsbaarheid op dit punt zijn jongeren, ouderen,…

  Boek