Spring naar content

33 publicaties gevonden

 • arbeidsre-integratie en sport, met advies en een tool voor gemeenten

  Voor mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt kan sport een positieve invloed hebben. Via sport en de juiste begeleiding kunnen mensen nuttige vaardigheden ontwikkelen als discipline, samenwerken en…

  Rapport
 • eindrapportage

  Deze rapportage, gemaakt in het kader van het Gezond in… programma, is bedoeld voor adviseurs / beleidsmakers op het gebied van volksgezondheid, participatie en Wmo. Het brengt kennis over beleid…

  Rapport
 • hoe stimuleer je sport- en beweegdeelname bij statushouders?

  Begeleid je statushouders en wil je weten hoe je hen kunt motiveren mee te doen aan (laagdrempelige) sport- en beweegactiviteiten? In deze infosheet vind je achtergrondinformatie over sport en bewegen…

  Factsheet
 • onderzoeksopdracht naar de effecten, randvoorwaarden, en methodieken van sport binnen de trajecten 'Werkinleving voor jongeren (WIJ!)'

  Dit onderzoek gaat na in welke mate sport als een actie binnen de WIJ!-trajecten bijdraagt aan het versterken van de arbeidsgerichte competenties en attitudes via het sporten of via andere…

  Rapport
 • ervaren impact en werkzame mechanismen van Bewegen naar Werk

  De gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport zijn in 2013 gestart met Bewegen naar Werk. Bewegen naar Werk is een van de zogenoemde ‘ontwikkelnetwerken’ binnen de gemeente Rotterdam. De ontwikkelnetwerken hebben…

  Rapport
 • a qualitative study of the experiences of stakeholders of the vitale sportvereniging

  Currently, we are experiencing many changes in the way that the state is trying to organize society in The Netherlands. Under the construction of a participation society, policies around welfare…

  Scriptie