Spring naar content

488 publicaties gevonden

 • sport- en beweegvisie en Sportakkoord gemeente Bodegraven-Reeuwijk

  Deze Sport- en beweegvisie geldt ook als Lokaal Sportakkoord. De visie kent zes programmalijnen: Vitale verenigingen en sportaanbieders Goede accommodaties en beweegstimulerende omgeving Toegankelijk en zichtbaar sport- en beweegaanbod Gezonde…

  Beleidsnota
 • Deze visie Sport en Bewegen geeft de uitdagingen voor een middellange termijn (circa 8 jaar). Voor de periode tot 2022 zijn de de volgende doelen gesteld: Het versterken van de…

  Beleidsnota
 • gemeente Loon op Zand

  Hoofddoel van het sport- en beweegbeleid: “de gemeente maakt het mogelijk en bevordert dat elke inwoner vanuit het oogpunt van gezondheid, ontplooiing en meedoen op een verantwoorde wijze aan enige…

  Beleidsnota
 • Kernpunten van deze visienota: Sportverenigingen stimuleren om zich breder te ontwikkelen. Combinatiefunctionarissen leggen verbindingen tussen sportverenigingen en maatschappelijke partners om een structureel aanbod van sport- en beweegactiviteiten te ontwikkelen. Activiteiten…

  Beleidsnota
 • Zaanse sportvisie 2020-2040

  De visie is als volgt samen te vatten: elke inwoner kan leren een leven lang plezier te beleven aan sport en bewegen. De sportieve en beweegvriendelijke omgeving leidt tot gezonde…

  Beleidsnota
 • Deze update visie vormt een kapstok voor nadere invulling van het sportbeleid de komende jaren. De sportvisie richt zich op: sport- en beweegstimulering,sportaccommodaties, sport en bewegen als middel, georganiseerd sporten…

  Beleidsnota
 • sportnota 2020 - 2023

   De focus voor de komende jaren ligt in Montferland op onderstaande thema’s: Sport en beweegstimulering voor alle inwoners van de gemeente Montferland; Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen op een bereikbare afstand; Sterke…

  Beleidsnota
 • De gemeente Den Helder zet in het beleidskader sport ‘Den Helder beweegt vooruit!’ in op de volgende onderdelen: vitale verenigingen, beweegvriendelijke openbare ruimte, bereiken van maatschappelijke doelstellingen, onderwijs als basis…

  Beleidsnota
 • sport- en beweegvisie 2021+

  Dit beleidskader is niet alleen een vervolg op de Sportvisie 2010-2020 ‘Meer ruimte voor sport en bewegen’ en het Meerjarenprogramma ‘Sport en bewegen 2016-2020’. Bestaande programma’s zoals De Bewegende Stad,…

  Beleidsnota