Spring naar content

467 publicaties gevonden

 • sportbeleid 2023+

  De hoofddoelen van sportnota “Rekken en strekken” zijn: – 50% van de inwoners van 4 jaar en ouder voldoet in 2030 aan de beweegrichtlijn; – 50% van de inwoners van…

  Beleidsnota
 • sport en bewegen in de openbare ruimte

  Op basis van de Almelose visie op Sport en Bewegen (2020) en met behulp van de lokale omgevingsvisie zet de gemeente Almelo actief in op het creëren van een beweegvriendelijkere…

  Beleidsnota
 • de stad als speelveld, je lichaam als instrument

  De hoofdstad wil een echte ‘urban sportstad’ worden, met een aantrekkelijke openbare ruimte, bijzondere plekken om te sporten en te bewegen en toonaangevende evenementen vol sport en cultuur. De agenda…

  Beleidsnota
 • sport- en accommodatiebeleid Deventer 2021-2030

  In dit meerjaren sport- en accommodatiebeleid staan de beleidskaders van de gemeente Deventer voor de sport en sportaccommodaties voor de komende 10 jaar.

  Beleidsnota
 • goed in beweging : 2021 en verder

  Vanuit de gemeente wordt prioriteit gegeven aan: – Sport en bewegen als middel om de doelstellingen van het sociale beleid te behalen, dus sport als middel voor het welzijn van…

  Beleidsnota
 • Sport- en beweegnota 2022 Nijmegen

  Deze  sport- en beweegnota 2022 geeft een weergave van het lange termijn beleidskader voor sport en (sportief) bewegen in Nijmegen waarin we werken aan een leven lang met plezier sporten…

  Beleidsnota
 • gezondheid, meedoen, plezier en uitdaging

  Het sportbeleid wordt in deze nota langs vier speerpunten uitgewerkt: 1 Een leven lang vaardig bewegen; 2 Toekomstbestendige sportvereniging; 3 Mooie sportplekken; 4 Iedereen kan meedoen.

  Beleidsnota