Spring naar content

18 publicaties gevonden

 • zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies

  Bouwman deed onderzoek aan de VU naar het bestaande aanbod van eenzaamheidsinterventies voor ouderen. Door 119 internationale studies over eenzaamheidsinterventies te bestuderen, hebben Bouwman en collega’s in beeld gebracht welke…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • the online Friendship Enrichment Program for people aged 50 years and older

  Welke tools werken het beste bij het verminderen van eenzaamheid onder ouderen? Onderzoeker Tamara Bouwman (Vrije Universiteit Amsterdam, Vilans) deed onderzoek naar deze vraag en publiceerde de onderzoekresultaten in haar…

  Proefschrift/oratie
 • a healthy ageing intervention for single older adults with physical impairments

  Het doel van dit proefschrift was het ontwerpen, evalueren en implementeren van een Healthy Ageing interventie voor de doelgroep van alleenstaande ouderen met lichamelijke beperkingen. Het primaire doel van deze…

  Proefschrift/oratie
 • hoe alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen duurzaam meedoen en bewegen

  Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis wilde FNO een beweging in gang zetten, die een duurzaam effect heeft op de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende…

  Boek
 • de waardering en ervaring van de docenten en deelnemers met de bridge-interventie van de Nederlandse Bridge Bond

  Een groot deel van de ouderen in Nederland voelt zich eenzaam. Langdurige eenzaamheid heeft negatieve gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van ouderen. De interventie Denken en Doen, gericht…

  Rapport
 • In het project Gezond Ouder Worden in Apeldoorn is actieonderzoek uitgevoerd naar de samenwerking in twee werkgroepen in het project Gezond Ouder Worden. Er zijn verschillende methoden en instrumenten toegepast…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • maatschappelijke ontwikkelingen en beweegcijfers

  Nederland vergrijst. Dat brengt zowel problemen als kansen met zich mee. Bewegen kan hierbij een positieve rol spelen. Wat zijn de huidige trends? En hoe kunnen gemeenten bewegen inzetten om…

  Factsheet