Spring naar content

22 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek met interviews en observaties op vier locaties van Tijd voor Krijt, factsheet 2022/13

  Tijd voor Krijt is goed voor de sociaal-emotionele gesteldheid van de deelnemers. Dat zijn met name ouderen. Voor hen is het een moment in de week om het huis uit…

  Factsheet
 • maatschappelijke ontwikkelingen en bewegen

  Als gevolg van ouderdom en chronische aandoeningen hebben 65-plussers regelmatig te maken met bijvoorbeeld eenzaamheid en problemen in het dagelijks functioneren. Dat maakt lang zelfstandig thuis blijven wonen soms lastig.…

  Factsheet
 • an elevated risk for mortality in later life

  In de Amsterdamse LASA studie wordt een grote groep thuiswonende ouderen (> 65 jaar) langdurig gevolgd om oorzaken van negatieve gezondheidseffecten te onderzoeken. In dit artikel beschrijven de auteurs de…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • the online Friendship Enrichment Program for people aged 50 years and older

  Welke tools werken het beste bij het verminderen van eenzaamheid onder ouderen? Onderzoeker Tamara Bouwman (Vrije Universiteit Amsterdam, Vilans) deed onderzoek naar deze vraag en publiceerde de onderzoekresultaten in haar…

  Proefschrift/oratie
 • zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies

  Bouwman deed onderzoek aan de VU naar het bestaande aanbod van eenzaamheidsinterventies voor ouderen. Door 119 internationale studies over eenzaamheidsinterventies te bestuderen, hebben Bouwman en collega’s in beeld gebracht welke…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • hoe alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen duurzaam meedoen en bewegen

  Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis wilde FNO een beweging in gang zetten, die een duurzaam effect heeft op de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende…

  Boek
 • a healthy ageing intervention for single older adults with physical impairments

  Het doel van dit proefschrift was het ontwerpen, evalueren en implementeren van een Healthy Ageing interventie voor de doelgroep van alleenstaande ouderen met lichamelijke beperkingen. Het primaire doel van deze…

  Proefschrift/oratie