Spring naar content

35 publicaties gevonden

 • a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants

  Background: Physical activity has many health benefits for young people. In 2018, WHO launched More Active People for a Healthier World, a new global action on physical activity, including new…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Het lagere opleidingsniveau van vrouwen leek jarenlang een logische verklaring voor hun minder sterke positie op de arbeidsmarkt. Meisjes doen het echter goed in het onderwijs. Vrouwen tot 45 jaar zijn…

  Boek
 • Sinds het verschijnen van het Basisdocument VO is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de mate waarin de daarin beschreven deelnameniveaus door de leerlingen in de praktijk worden gerealiseerd. Reden voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar hoe vaders en moeders betekenis geven aan gender in de betrokkenheid bij hun voetballende zoon

  Dit onderzoek heeft als doel om de betekenissen van ouders bij hun voetballende kind te bestuderen. Daarbij is gekeken hoe zij betekenis geven aan aspecten van gender in sport. In…

  Scriptie
 • gesponsorde en ongesponsorde kitesurfende jongens onder de 18 jaar, hun betekenisverlening aan de vrijheid discours die kenmerkend is voor lifestyle sporten, gerelateerd aan contextuele factoren

  Kitesurfen is de snelst groeiende watersport in Nederland en ontwikkelt zich, ook qua materiaal, in hoog tempo. Deze sport lijkt een grote aantrekkingskracht te hebben op adolescente jongens die hiermee…

  Scriptie
 • Leerlingenbesprekingen gaan tegenwoordig steeds meer over gedrag dan over kwaliteiten. Ook stromen er steeds minder jongens door naar het hogere onderwijs. Jongens zijn steeds vaker dader van geweldsdelicten. Jongens zijn ook steeds…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wat zijn de oorzaken en wat kunnen we er aan doen?

  Dropout in de sport wordt al jaren erkend als probleem voor sportclubs en sportbonden. Sporters geven vaak als reden aan dat ze geen lol meer hebben in hun sport, of andere…

  Scriptie