Spring naar content

63 publicaties gevonden

 • Stappenplan waarmee uw kinderopvangorganisatie planmatig werkt aan Gezonde Kinderopvang. Gezonde Kinderopvang werkt volgens een kwaliteitscyclus. Als u deze regelmatig doorloopt, vergroot u de kans op gezondheidswinst bij de kinderen in…

  Handboek / handleiding
 • een vergelijking van de organisatie en financiering van de sport met andere sectoren

  De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft de sportbranche vergeleken met de sectoren toerisme en recreatie, cultuur, kinderopvang en primair onderwijs voor wat betreft de organisatie en financiering van deze branches en…

  Rapport
 • een verkenning van de aandacht voor beweegvaardigheden in de kinderopvang

  ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ is een van de zes pijlers van het Nationaal Sportakkoord. Voor het landelijke en lokale beleid is het van belang meer te weten…

  Rapport
 • drieluik 'meer bewegen in de kinderopvang'

  Inzetten op bewegen hoeft niet moeilijk te zijn en levert je veel op. Gebruikmaken van erkende interventies helpt hierbij. Er zijn voldoende aanpakken die zich in de praktijk bewezen hebben…

  Artikel in vaktijdschrift
 • scholing over gezond opvoeden in de kinderopvang

  Reader die hoort bij de basismodule van de scholing “Een gezonde start”. Dit is een scholing voor (toekomstige) pedagogisch medewerkers en gastouders van en gaat over een gezonde leefstijl bij…

  Werkboek / instrument
 • evaluatieonderzoek bij tien kinderopvangorganisaties en drie brede scholen

  Eindrapportage van het monitoronderzoek naar het gebruik en de implementatie van de scholing Een Gezonde Start en de Aanpak Gezonde Kinderopvang, inmiddels samengekomen in Gezonde Kinderopvang. De scholing Een Gezonde…

  Brochure