Spring naar content

11 publicaties gevonden

 • de physical activity report card+ voor de Nederlandse jeugd met een chronische aandoening of beperking

  De Report Card+ is een rapport over de landelijke prestaties van het beweeg-, sedentair, en slaapgedrag van kinderen met een chronische aandoening of beperking. In 2016, is de eerste Nederlandse…

  Rapport
 • the physical activity report card+ on Dutch youth with a chronic condition or disability

  The Report Card+ is a report about the national performance regarding physical activity, sedentary and sleep behavior of youth with a chronic condition or disability. In 2016, the first Dutch…

  Rapport
 • Deze factsheet gaat over haal- en brenggedrag van kinderen van en naar de basisschool. Er is veel bekend over het gedrag van ouders en kinderen, over de maatschappelijke gevolgen, over…

  Factsheet
 • Jantje Beton zet zich in voor vrij buitenspelen door kinderen. Dat is namelijk essentieel voor hun gezondheid, voor hun motorische, sociale en emotionele ontwikkeling en voor hun leervermogen. De helft…

  Online artikel
 • a cross-sectional study among Dutch elementary school children

  Background: Active transport to school is associated with higher levels of physical activity in children. Promotion of active transport has therefore gained attention as a potential target to increase children’s…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • urban form changes and children's active transportation to school

  Background: Walking or bicycling to school could contribute to children’s daily physical activity, but physical environment changes are often needed to improve the safety and convenience of walking and cycling…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Het Fietsberaad heeft geconstateerd dat er onvoldoende volledige en betrouwbare gegevens bestaan over het reisgedrag van kinderen van en naar de basisschool. De beschikbare gegevens lijken onvoldoende om daar beleid…

  Rapport