Spring naar content

17 publicaties gevonden

 • Het Mulier Instituut heeft onderzoek uitgevoerd naar de deelname aan sport en bewegen door ouderen. Het rapport is opgesteld in samenwerking met Kenniscentrum Sport en RIVM, in opdracht van het…

  Rapport
 • jaarbericht 2018

  Het Jaarbericht 2018 is een derde rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor bondig en overzichtelijk worden gepresenteerd. Op deze manier worden de belangrijkste…

  Rapport
 • het Mulier Instituut onderzoekt

  Artikel van Janine van Kalmthout van het Mulier Instituut in Sport, Bestuur en Management van september 2018 over de stijgende sportdeelname van ouderen (65-79 jaar). De vraag is of deze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • factsheet 2018/23

  Dit factsheet geeft inzicht in de positie van ouderen binnen de georganiseerde sport vanuit het perspectief van verenigingen en sportbonden. Via het representatieve Verenigingspanel van Nederlandse sportverenigingen (n=450) hebben onderzoekers…

  Factsheet
 • Samenwerken is dit jaar het centrale thema van de Lerende Netwerken. Op 28 februari vindt in Limburg de eerste van de in totaal zes bijeenkomsten plaats, die verspreid over Nederland…

  Online artikel
 • Hoe stimuleer je ouderen om (meer) te gaan bewegen? Hoe bereik je ouderen het beste? Waar vind je ze en welke andere professionals zijn regelmatig in gesprek met ouderen? Deze…

  Online artikel
 • een kwantitatief onderzoek onder de senioren, ouderen en sportaanbieders in de gemeente Zevenaar

  De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: aanbevelingen doen aan de Gemeente Zevenaar over hoe men, in samenwerking met sportaanbieders, met het huidige sportaanbod in kan spelen op de…

  Scriptie