Spring naar content

22 publicaties gevonden

 • resultaten sport- en beweegstimulering in de buurt

  ZonMw heeft de opbrengsten van acht jaar sport- en beweegstimulering in de buurt met meer dan 1000 gefinancierde projecten in een prachtig digitaal magazine samen gevat. Onder de Sportimpuls vallen…

  Vaktijdschrift
 • verdiepende interviews met uitvoerende professionals, deelnemende kinderen en hun ouders

  Sinds 2012 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de Sportimpulsregeling tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. De regeling is gericht op mensen die…

  Rapport
 • Sinds 2012 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de Sportimpuls tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. Het doel van de Sportimpuls is om…

  Rapport
 • verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls projecten

  Dit betreft de vijfde rapportage over de Sportimpuls. Wederom hebben onderzoekers van het Mulier Instituut en Kennispraktijk kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen met de opzet en uitvoering van sport-…

  Rapport
 • managementrapportage

  In deze rapportage zijn de resultaten van de Sportimpuls KSG aanvraagronde 2015 besproken. Er is eerst gekeken naar de aanvraag- en beoordelingsprocedure en vervolgens is er ingezoomd op de resultaten…

  Rapport
 • managementrapportage

  In deze rapportage zijn de resultaten van de Sportimpuls KSG aanvraagronde 2016 besproken. Er is eerst gekeken naar de aanvraag- en beoordelingsprocedure en vervolgens is er ingezoomd op de resultaten…

  Rapport
 • verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de rondes 2012, 2013, 2014 en 2015

  Deze rapportage betreft de vierde rapportage over de Sportimpuls, waarin projectleider en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de ronde 2012, 2013, 2014 en 2015 aan het woord komen over hun Sportimpulsproject. Dit jaar…

  Rapport
 • handleiding voor het monitoren en evalueren van projecten en interventies die zich richten op kinderen met (risico op) overgewicht gericht op het bevorderen van gezond gedrag

  Monitoren en evalueren van projecten en interventies die zich richten op kinderen met (risico op) overgewicht gericht op het bevorderen van gezond gedrag, hoe doe je dat eigenlijk? In dit…

  Rapport