Spring naar content

15 publicaties gevonden

 • 1-meting speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

  In dit rapport is voor de tweede keer de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs en het schoolsportaanbod in beeld gebracht voor kinderen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en…

  Rapport
 • review van bewegingsstimulerende media-applicaties

  Jeroen Hoyng (Kenniscentrum Sport) geeft in dit artikel een uitgebreid overzicht van bewegingsstimulerende applicaties (beweegapps). Samen met collega Sofie Korbee verdeelde hij ze onder in vijf categorieën: activity trackers, health…

  Online artikel
 • krijgt inactieve leerlingen in beweging

  Inspireren, motiveren, activeren. Drie kernbegrippen binnen Alle leerlingen Actief!, de door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ontwikkelde aanpak die ervoor zorgt dat leerlingen in beweging komen die…

  Artikel in vaktijdschrift