Spring naar content

4 publicaties gevonden

 • In april vond een bijeenkomst ‘MRT in het VO’ plaats op de OSB te Amsterdam. De informatieavond stond in het teken van motorische remedial teaching in het voortgezet onderwijs en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • alle leerlingen in beweging

  Boek samengesteld naar aanleiding van de 28ste nascholing voor leraren LO te Leuven (België). Verschillende medewerkers uit de lerarenopleiding en uit de onderzoekseenheid “bewegingsopvoeding en sportpsychologie” vertellen over zorgverbreding vanuit…

  Boek
 • zorg voor beweging, over observeren en extra zorg in het bewegingsonderwijs op de basisschool

  Dit katern geeft inzicht in het observeren en registreren van bewegingsgedrag en geeft aanwijzingen voor zorgverbreding op dit terrein. Het katern is ontwikkeld vanuit de visie dat een leerkracht van…

  Boek
 • zorgverbreding in de lichamelijke opvoeding

  Met de komst van de basisvorming ligt globaal vast wat alle leerlingen aan het eind van de basisvorming moeten kunnen en kennen. Bij het vak lichamelijke opvoeding kan een aantal…

  Boek