Spring naar content

16 publicaties gevonden

 • trends in kunst en cultuur, kunst en sport

  De wereld van sport en die van kunst en cultuur hebben veel raakvlakken. Beide zijn bijvoorbeeld populaire vrijetijdsbestedingen, zowel passief als actief, en de betrokken organisaties en verenigingen zijn vaak…

  Vaktijdschrift
 • de rol van sport en kunst in een krimpregio

  Als de bevolking in een regio krimpt, hoe zorg je er dan voor dat sportverenigingen groeien, de toneelvereniging jongeren aantrekt en er genoeg vrijwilligers zijn die het verenigingsleven mogelijk maken?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • pilots tonen kansen

  In drie Nederlandse gemeenten, Schiedam, Leiden en Nederweert, hebben in 2016 proefprojecten plaatsgevonden met als doel meer mensen te laten deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Welke werkwijze werd daarbij gevolg…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Boekman 104

  Het actuele thema Kunst als recept gaat over de bijdrage van kunst aan het gezond ouder worden en over toepassingen van kunst in de gezondheidszorg, variërend van zorg voor ouderen, gehandicapten, jeugd…

  Vaktijdschrift
 • tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, kunst in en buiten de klas, wie stimuleert het artistieke talent?

  Artistieke talentontwikkeling wordt per school anders ingevuld. Projecten in het basisonderwijs vertonen geen samenhang, op de middelbare school zijn cijfers belangrijker dan experimenteerdrift, initiatief nemen of procesgericht denken. Van doorlopende…

  Vaktijdschrift
 • De afgelopen twee decennia is er flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van topsporttalenten. Wat heeft dat opgeleverd, en zijn er ook schaduwzijden? Agnes Elling maakt in dit artikel in ‘Boekman…

  Artikel in vaktijdschrift
 • tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, sociaal-liberaal cultuurbeleid, perspectieven en grenzen

  In ‘Boekman 95’ formuleert minister Bussemaker de speerpunten uit haar visiebrief 2013: talentontwikkeling, cultuureducatie, cultureel ondernemerschap, nieuwe financieringsvormen en presentatie van Nederlands toptalent in het buitenland. Is dit het resultaat…

  Vaktijdschrift
 • Artikel in het tijdschrift ‘Boekman 95’. Over de maakbaarheid van de samenleving denken sociaaldemocraten en liberalen heel verschillend, en dat maakt het moeilijk een sociaal-liberaal sport- en cultuurbeleid te ontwikkelen.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de staat van cultuur, lancering cultuurindex Nederland

  ‘De Staat van Cultuur’ brengt al het beschikbare cijfermateriaal uit de culturele sector bij elkaar om zo ontwikkelingen over een langere termijn en in onderlinge samenhang te tonen. De cijfers…

  Vaktijdschrift