Spring naar content

3 publicaties gevonden

  • a comparison of the energy cost of 6 forms of exergaming

    Objective: To determine the relative effect of interactive digital exercise that features player movement (ie, exergames) on energy expenditure among children of various body mass indexes (BMIs; calculated as weight…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  • Deze overzichtstentoonstelling wil een beeld brengen van de enorme rijkdom aan actief beoefende volkssporten in Europa. De tentoonstelling wil en kan niet volledig zijn, maar is een smaakmaker die uitnodigt…

    Rapport