Spring naar content

30 publicaties gevonden

 • door de ogen van de paralympische topsporter

  Om de paralympische topsport gelijkwaardiger te maken aan de valide topsport moet deze volgens paralympische topsporters aantrekkelijker worden voor het grote publiek. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut…

  Rapport
 • een onderzoek naar de ervaringen en behoeften van freerunners

  Jongeren die freerunnen, halen vooral plezier uit het leren van nieuwe vaardigheden, sociaal contact met andere jongeren en vrijheid tijdens het freerunnen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut…

  Rapport
 • hoe en waarom sportbonden aandacht hebben voor plezier in de jeugdsport

  Van oudsher verschillen de visies tussen de georganiseerde sport en lichamelijke opvoeding behoorlijk. We zien echter dat deze twee praktijken op bepaalde vlakken steeds meer naar elkaar toe groeien (Stegeman,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • leren van volwassenen en vergelijken met leeftijdsgenoten, maar gezelligheid centraal

  Jongeren die regelmatig vissen willen graag deelnemen aan visactiviteiten. Het liefst doen zij dit samen met anderen. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut voor Sportvisserij Nederland.…

  Rapport
 • Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023 beknopt te evalueren. Drie methoden zijn hiervoor ingezet: semigestructureerde interviews,…

  Rapport
 • onderzoek onder jeugdspelers, ouders en trainer-coaches

  Dit rapport richt zich op voetbalclub SML in Arnhem, die een nieuw beleidsplan ontwikkelt, gericht op het creëren van een pedagogisch sportklimaat. SML heeft het Mulier Instituut gevraagd om het…

  Rapport
 • Drie tips om sportplekken voor en door jongeren tot een succes te maken

  District Spots zijn sport- en ontmoetingsplekken ‘van, voor, door en met jongeren uit de wijk of buurt’. Ze zijn een nieuw initiatief van enkele sportbonden en NOC*NSF in samenwerking met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek onder deelnemers en begeleiders

  Deelnemers aan de sociale sportinitiatieven 2BE en De Harde Leerschool ervaren verschillende positieve opbrengsten. Om deze opbrengsten te behalen zijn goede begeleiders en een afwisselend programma van belang. Dat blijkt…

  Rapport
 • de belangrijkste opbrengsten en succesfactoren in beeld

  District Spots zijn sport- en ontmoetingsplekken voor en door jongeren. Jongeren ervaren deze spots als veilige sportomgevingen waar ze zich zowel sportief als persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dat blijkt uit een…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar opbrengsten en succesfactoren

  Hybride leren levert veel voordelen op voor de betrokken sportorganisaties, studenten en onderwijsinstellingen. Bij hybride leren wordt leren op school gecombineerd met leren in de beroepspraktijk, op de locatie van…

  Rapport