Spring naar content

13 publicaties gevonden

 • white paper Natuurmonumenten

  Dit white paper geeft een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek naar de bijdrage van natuur aan de gezondheid en het welzijn van kinderen. Ook wordt aandacht besteed aan invloed van…

  Rapport
 • onderzoeksrapport

  Wandelcoaching, of wandelend coachen in een natuurlijke omgeving, is één van de snelst groeiende vormen van groene zorg. Er zijn echter nog weinig objectieve gegevens bekend over de effectiviteit van…

  Rapport
 • een interventiestudie, de effecten van het groen herinrichten van schoolpleinen op de ontwikkeling, het welzijn en de natuurhouding van het kind.

  Op vier basisscholen, gelegen in Rotterdamse aandachtswijken, is het effect van het groen herinrichten van het schoolplein op de kinderen onderzocht. Een vijfde school fungeerde als controleschool. Het onderzoek bestond…

  Rapport
 • factsheet natuur & gezondheid

  Omgevingspsychologe en hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg, verzamelde verschillende feiten uit onderzoeken over natuur en gezondheid in relatie tot kinderen en volwassenen in één factsheet. De in deze factsheet…

  Factsheet
 • een essay over de relatie tussen natuur en gezondheid

  In dit essay beargumenteren de auteurs dat natuur de gezondheid positief kan beïnvloeden. Gezien het grote maatschappelijke belang van zowel natuur als gezondheid zou je denken dat deze relatie een…

  Boek
 • richtlijnen voor de toepassing van groen in 'healing environments'

  In dit rapport wordt de kennis over de invloed van groen op gezondheid en welzijn samengevat in zes thema’s die relevant zijn voor het ontwerp en inrichting van ziekenhuizen en…

  Rapport
 • de gezondheid van stedelingen met en zonder volkstuin vergeleken, resultaten uit het Vitamine G3-onderzoek

  Deze brochure geeft een overzicht van de resultaten van één specifiek deelonderzoek uit het Vitamine G3-project: een vergelijkend onderzoek naar de gezondheid van stedelingen mét en zónder een volkstuin.

  Brochure
 • stand van zaken onderzoek jeugd, natuur, gezondheid

  In deze brochure wordt een overzicht gegeven van recent onderzoek naar de gezondheidsfunctie van natuur voor de jeugd. Dit gebeurt aan de hand van zeven thema’s, te weten ontspanning en…

  Brochure
 • effecten van natuurbelevingsprogramma 'Het bewaarde land' op de natuurbeleving, topervaringen en gezondheid van allochtone en autochtone kinderen

  Effecten van natuurbelevingsprogramma ‘Het Bewaarde Land’ op de natuurbeleving, topervaringen en gezondheid van allochtone en autochtone kinderen. In dit veldexperiment zijn de effecten van deelname aan een driedaags natuurbelevingsprogramma op…

  Rapport
 • een advies over onderzoek naar de invloed van natuur op de gezondheid van kinderen

  In dit advies wordt het onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van contact met de natuur voor kinderen kritisch onder de loep genomen. Het doel hiervan is in de eerste plaats om…

  Rapport