Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • jeugdparticipatie in de sport, meedoen en mee mogen doen

  Jeugdparticipatie verloopt, zo blijkt, lang niet altijd even soepel, terwijl jeugdparticipatie in de opvoeding van jeugdigen een belangrijk middel zou kunnen zijn om te groeien in zelfstandigheid, om meer regie…

  Boek
 • Fair play kent verschillende betekenissen en dat kan de communicatie over het begrip behoorlijk bemoeilijken. In deze bijdrage wordt met behulp van enkele voorbeelden verduidelijkt hoe de pedagogische dimensie in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het verhaal van mensen

  Door de stroomversnelling waarin de sport is terechtgekomen, zijn een aantal gevaren en bedreigingen aan de oppervlakte verschenen. Hooliganisme, geweld, agressie, vandalisme, commercialisatie en doping hebben hun intrede gedaan in…

  Brochure
 • sportpedagogiek als belangenbehartiging?, afscheidscollege dr. Albert Buisman

  Buisman benadert de sportpedagogiek in dit college als praktische- of handelingswetenschap, waarbij hij naar eigen zeggen aansluit bij zijn leermeester Langeveld, die schreef: de pedagogiek is een wetenschap, welke haar…

  Verslag
 • een handreiking voor sportief beleid

  Sport en sportieve recreatie, heerlijk om te doen en om intens van te genieten. Dat kan op verschillende manieren. Sportieve recreatie wordt door de auteurs omschreven als actief en ongedwongen…

  Boek
 • waarden en normen in de sport

  In dit rapport wordt per WNS deelproject kort weergegeven hoe de voortgang verlopen is, wat de resultaten en toekomstplannen zijn.

  Rapport
 • leidraad bij het ontwikkelen van een jeugdbeleidsplan voor voetbalverenigingen

  ‘Blauwdruk van een jeugdvoetbalbeleidsplan’ is een brochure bedoeld voor iedere amateurvoetbalvereniging.

  Rapport