Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

  Met dit rapport laat het RIVM zien dat chronisch zieken die zich gezond voelen, nauwelijks minder participeren dan mensen zonder ziekte. Een groot deel van de chronisch zieken heeft een…

  Rapport
 • Deze rapportage geeft een overzicht van de veranderingen in de leefsituatie en levensloop van ouderen. Belangrijke thema’s zijn: deelname aan onderwijs en arbeid, vrijetijdsbesteding, financiële positie, gezondheid en zorgvoorzieningen. Ook…

  Boek
 • een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007

  In Nederland wordt op grote schaal hulp geboden aan huisgenoten, familieleden en vrienden die tijdelijk of chronisch ziek zijn, of stervende. In dit rapport wordt beschreven wat mantelzorgers doen, waarom…

  Boek
 • In deze uitgave heeft het SCP, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een aantal achtergrondstudies over de toekomst van de informele zorg gebundeld. In juni 2007…

  Rapport
 • Deze rapportage geeft een overzicht van de veranderingen in de leefsituatie en levensloop van ouderen. Belangrijke thema’s zijn: deelname aan onderwijs en arbeid, vrijetijdsbesteding, financiële positie, gezondheid en zorgvoorzieningen. Ook…

  Boek
 • de relatie tussen ziekten, beperkingen en maatschappelijke participatie onder Nederlandse ouderen

  Onderzoek naar de samenhang tussen ziekten, beperkingen en maatschappelijke participatie. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat ziekte de deelname aan het maatschappelijke leven flink vermindert. Dit hangt vooral…

  Rapport
 • verkenning betaald langdurig zorgverlof

  Wie betaald werken combineert met de verzorging van verwanten of goede bekenden die veel hulp nodig hebben, komt snel tijd tekort. Het is zelfs niet uitgesloten dat mensen door de…

  Rapport