Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • bundeling van factsheets van verschillende typen buurtsportcoaches en hun werkwijze en bevinding

  In 2016 en 2017 heeft een evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie en opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties plaatsgevonden, uitgevoerd door het Mulier Instituut en de hbo-opleidingen Sportkunde met subsidie…

  Factsheet
 • stimuleert zelfregulatie in sport en leefstijl

  Op de basisschool sporten kinderen nog volop, maar na het eerste jaar van de middelbare school daalt het percentage leerlingen dat lid is van een sportvereniging drastisch. Dit geldt nog…

  Artikel in vaktijdschrift
 • a maturation-driven approach

  Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar risicofactoren voor blessures bij getalenteerde voetballers en tennissers. Deze risicofactoren zijn specifiek omdat ze plaatsvinden in een periode waarin het rijpingsproces richting volwassenheid plaatsvindt. Talenten…

  Proefschrift/oratie
 • het (onderzoeks)project

  Onderwerp van dit topic is of en hoe bewegen van invloed is op onder andere de cognitie van leerlingen. Daar wordt in Groningen (maar ook op andere plekken) onderzoek naar gedaan. Veelal…

  Artikel in vaktijdschrift
 • onderzoek naar de economische effecten van de Challenge Almere-Amsterdam

  De Challenge Almere-Amsterdam vond van vrijdag 13 september tot en met zondag 15 september 2013 plaats in Almere. Dit internationale triathlonevenement bestond uit diverse onderdelen, waaronder de junior- en senior-challenge,…

  Rapport
 • onderzoek naar de economische effecten, het bezoekersprofiel en de bezoekerstevredenheid van het EK Inline Skaten 2013 in Almere

  De provincie Flevoland en Sportservice Flevoland willen bij de organisatie van sportevenementen in de provincie zicht hebben op de economische effecten van die evenementen. Monitoring en evaluatie spelen daardoor een…

  Rapport
 • onderzoek naar de promotionele waarde als gevolg van het mediumbereik van de NK marathonschaatsen op 5 januari 2014 te Dronten

  De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidde: Wat is de waarde van de aandacht (gemeten in tijd en in oppervlakte) die de NK Marathonschaatsen 2014 heeft gekregen op televisie, radio,…

  Rapport
 • de eerste ronde, verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de sportimpulsprojecten uit de eerste ronde

  Begin 2012 is het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) gestart. Via de Sportimpuls (onderdeel van het programma SBB), kunnen lokale sport- en beweegaanbieders tot en met 2016…

  Rapport
 • analyse spel- en gedragsregels

  In 2009 hebben elf sportbonden, onder regie en coördinatie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Naast de elf bonden is ook…

  Rapport