Spring naar content

13 publicaties gevonden

 • Deze special is een uitgave van NISB en Consument en Veiligheid in het kader van de projecten Bewegen valt goed! In dit nummer o.a. Bewegen valt goed! in het kort…

  Factsheet
 • national policy approaches to increasing physical activity in seven European countries

  Background: Physical inactivity is one of the four leading behavioural risk factors for non-communicable disease (NCD). Like tobacco control, increasing levels of health-enhancing physical activity (HEPA) will require a national…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • pilots tonen kansen

  In drie Nederlandse gemeenten, Schiedam, Leiden en Nederweert, hebben in 2016 proefprojecten plaatsgevonden met als doel meer mensen te laten deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Welke werkwijze werd daarbij gevolg…

  Artikel in vaktijdschrift
 • rapportage kennisontwikkeling en monitoring en evaluatie van het project ‘Sport & Vluchtelingen’

  NOC*NSF, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Kenniscentrum Sport en Right to Play werkten samen om via sport en de sportvereniging een positieve bijdrage te leveren aan een zinvolle dagbesteding, de…

  Rapport
 • Van 11-13 november 2015 organiseerde Sport for Europe in Nordrhein Westfalen (Duitsland) de eerste Europese conferentie over de kracht van sport bij de opvang en integratie van vluchtelingen. Een gesprek…

  Online artikel
 • Sinds begin van dit jaar hebben bijna 40.000* vluchtelingen asiel aangevraagd in Nederland. Sport is op verschillende manieren betrokken bij deze toestroom. Als opvanglocatie, maar ook in het organiseren van…

  Online artikel