Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • de ervaren effecten, succesfactoren en verbeterpunten van de interventie 'Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag'

    Deze rapportage doet verslag van een onderzoek naar de inzet en ervaren opbrengsten van de interventie/bijscholing voor jeugdsporttrainers ‘Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag’. Naast cijfermatige gegevens uit deelnemersevaluaties…

    Rapport