Spring naar content

4 publicaties gevonden

  • doorverwijzing naar beweegactiviteiten door eerstelijnszorgverleners

    Met dit onderzoek is inzicht verkregen in het doorverwijzen van eerstelijnszorgverleners naar beweegactiviteiten en de redenen voor het (niet) doorverwijzen van patiënten/cliënten naar beweegactiviteiten. In interviews zijn huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdartsen…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  • doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners

    Het RIVM heeft onderzocht of en waarom huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen mensen adviseren of concreet doorverwijzen naar programma’s om meer te bewegen. Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt vaak aangeraden om…

    Rapport