Spring naar content

23 publicaties gevonden

 • presentatiesheets

  Deze presentatiesheets zijn gebruikt voor een workshop over het monitoren en evalueren van de inzet van de buurtsportcoach. Welke prestaties (output) en effecten (outcome) kunnen we meten? En hoe stel…

  Verslag
 • LET OP: In 2023 is de nieuwste versie van de Monitoring- en Evaluatiewijzer sport- en beweegbeleid online verschenen! De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport & Bewegen (M&E-wijzer) van Kenniscentrum Sport is een…

  Werkboek / instrument
 • met welke data en instrumenten zijn sport- en beweegcijfers te achterhalen?

  Deze uitgave van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport is opgebouwd aan de hand van tien beleidsthema’s. Per beleidsthema worden belangrijke databronnen (veelal monitors) en meetinstrumenten weergegeven. De genoemde data…

  Rapport
 • ontwikkeling van organisaties in de sport

  Deze editie brengt de facts en figures van de sportbonden in Nederland in beeld aan de hand van de volgende thema’s: sportdeelname; topsport; financiën; HR; besturen en governance.

  Rapport
 • analyse van belemmerend en bevorderende factoren

  De BeweegKuur is een succesvolle interventie (bewegen en voeding) voor patiënten met diabetes-II en/of obesitas. Omdat bij deze patiënten depressieve klachten vaak voorkomen, is een psychologische component aan de BeweegKuur…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • ontwikkeling van organisaties in de sport

  Het wordt steeds duidelijker zichtbaar hoe de sport te maken heeft met ontwikkelingen in de maatschappij. Naast de individualisering, flexibilisering, vitalisering en commercialisering, wordt ook de samenleving in toenemende mate…

  Rapport
 • profieldeel

  Angerenstein Sport en bewegen is een complete serie leermiddelen voor het kwalificatiedossier Sport en Bewegen. Angerenstein Sport en bewegen bestaat uit boeken met theorie en opdrachten, online verdiepingsstof, digitale toetsen…

  Boek