Spring naar content

13 publicaties gevonden

 • bundeling van factsheets van verschillende typen buurtsportcoaches en hun werkwijze en bevinding

  In 2016 en 2017 heeft een evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie en opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties plaatsgevonden, uitgevoerd door het Mulier Instituut en de hbo-opleidingen Sportkunde met subsidie…

  Factsheet
 • veelzijdig en van meerwaarde, verdiepingsonderzoek naar effecten en processen van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches

  Het voornaamste doel van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, is inzicht te krijgen in de ervaringen met en effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches op lokaal…

  Rapport
 • monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap

  Sport en bewegen is niet alleen goed vanuit gezondheidsperspectief, maar kan ook bijdragen aan de maatschappelijke integratie van mensen met een handicap. Het stimuleren van sport en bewegen voor mensen…

  Boek
 • verbinders in de tweede tranche, verdiepingsonderzoek naar effecten én processen van de inzet van combinatiefunctionarissen

  Eind 2007 ondertekenden vertegenwoordigers van de ministeries van VWS en OCS, VNG, VBS namens alle bestuursorganisaties vanuit het onderwijs, NOC*NSF en de Cultuurformatie de bestuurlijke afspraak ‘Impuls brede scholen, sport…

  Rapport
 • procesevaluatie basisscholencompetitie zaalvoetbal in Zeeburg, Amsterdam

  In de wijk Zeeburg in Amsterdam-Oost wordt sinds 2009 op initiatief van de KNVB een zaalvoetbalcompetitie georganiseerd voor kinderen uit de wijk. De competitie is een laagdrempelig en structureel aanbod…

  Rapport
 • Op dit moment bestaan in Nederland 29 Topsport Talentscholen (voorheen LOOT-scholen) met ruim 3.500 LOOT-leerlingen. Deze scholen bieden hun topsportleerlingen faciliteiten om het volgen van onderwijs beter te kunnen combineren…

  Boek
 • Deze pdf bevat het laatste hoofdstuk uit het boek ‘Evaluatie Topsport Talentscholen’. Uit dit onderzoek is gebleken dat het met name de topsporters met hogere trainingseisen zijn die onderwijs volgen…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • meer en beter, verdiepingsonderzoek naar effecten én processen van de inzet van combinatiefunctionarissen binnen zes eerste tranche gemeenten

  De Impuls brede scholen, sport en cultuur is gericht op een betere verbinding tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. De inzet van combinatiefunctionarissen moet deze verbinding vorm en inhoud…

  Verslag
 • outcome monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur

  De Impuls brede scholen, sport en cultuur betreft een structurele inzet van rijksmiddelen voor de inzet van professionals die een brug vormen tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Er…

  Rapport