Spring naar content

12 publicaties gevonden

 • arbeidscultuur van trainers (m/v) in vier individuele sporten

  Het onderzoek naar de cultuur van trainers/coaches is een deelproject van het onderzoeksprogramma ‘Waarden en normen in de Sport’, geïnitieerd door NOC*NSF. Het deelonderzoek ‘Arbeidscultuur van trainers/coaches bestaat uit twee…

  Rapport
 • In this chapter the authors introduce and discuss several current debates in the issue of gender and sport. They do this by describing a case that focuses on current developments in the…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • een inventarisatie van 'reguliere' en olympische sportberichtgeving

  In dit onderzoek staat de representatie van gender en etniciteit in de sportmedia centraal. Eén van de uitgangspunten van dit onderzoek is dat de representatie van vrouwen en mannen met…

  Rapport
 • Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Pedagogiek en didactiek van de lichamelijke opvoeding en de sport’ aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

  Boek
 • the business of sports, vol. 2

  Dit boek bevat acht artikelen en gaat over organisatorische gevolgen van processen van zingeving en betekenis geven aan diversiteit in sportorganisaties. Het probeert managers en sportbestuurders te stimuleren om uitdagingen…

  Boek
 • management of diversity

  De hedendaagse sportverenigingen staan onder druk. Er is sprake van grote transformaties. Deze transformatieprocessen van de maatschappij vinden soms hun oorsprong in, maar hebben nog vaker grote gevolgen voor sportverenigingen…

  Boek