Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • mogelijkheden voor sociale inclusie van wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening

    De wijk is een belangrijke plek om sociale netwerken te vormen voor mensen met een beperking. Sommige bewonersgroepen sluiten mensen met een beperking uit. Maar ook eigen beeldvorming bij mensen…

    Proefschrift/oratie