Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • In dit document is een eerste verkenning uitgevoerd naar de effecten en werkzame ingrediënten van sport wanneer dit wordt ingezet als zorgtraject. Dit overzicht is geschreven in het kader van…

    Rapport
  • een verkennende studie naar de effecten van sport in de geïndiceerde jeugdzorg

    In deze publicatie doet het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) verslag van een eerste verkenning naar de effecten en werkzame ingrediënten van…

    Rapport