Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • the effects of sports-based interventions in the prevention of juvenile delinquency

    Het hoofddoel van het proefschrift was bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van sportinterventies ter voorkoming van jeugddelinquentie in adolescenten. Allereerst is de relatie tussen sportdeelname en jeugddelinquentie…

    Proefschrift/oratie