Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • een inventariserend onderzoek naar de toegankelijkheid van Zaanse voetbalverenigingen voor vrouwen, allochtonen, ouderen, gehandicapten, homoseksuele mannen en lesbische vrouwen

    Verslag van een onderzoek van het anti-discriminatie bureau Zaanstreek naar de toegankelijkheid van Zaanse voetbalverenigingen voor vrouwen, allochtonen, gehandicapten, homoseksuelen en ouderen.

    Rapport