Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • onderzoek naar de governance en het tuchtrecht voor veilige en integere sport, eindrapportage

    Veiligheid in de sport staat steeds meer in de aandacht. Zaken rond machtsmisbruik en (seksuele) intimidatie hebben grote impact op betrokkenen. Daarnaast heeft de sport te maken met integriteitsproblemen rond…

    Rapport