Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • verkenningen naar de ervaringen van zorgverleners

    Het rapport bevat aanbevelingen hoe om te gaan met knelpunten die professionals ondervinden in hun dagelijkse werk. Zorgverleners in de eerste lijn vinden dat leefstijlbeïnvloeding bij hun takenpakket hoort, maar…

    Rapport