Spring naar content

6 publicaties gevonden

 • Het Leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl is wat het woord zegt: een kader. Scholen moeten het afhankelijk van hun eigen visie, prioriteiten en de eigenschappen van hun leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met de invoering van de eindtermgerichte kwalificatiedossiers in het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) midden jaren negentig was er helaas geen plaats meer voor bewegen en sport. Deze sanering trof uiteraard…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het belang van gezondheid in relatie tot bewegen wordt ook binnen het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) onderschreven. Hoe wordt dit onder de aandacht van de studenten gebracht?

  Artikel in vaktijdschrift
 • sport en bewegen in balans

  De veelomvattende arbeidsmarkt van sport is in beweging, maar toch in balans. Dat is de belangrijkste conclusie van de Arbeidsmarktmonitor Sport 2011. Dit onderzoek is samen met Calibris, ALODO (hbo’s…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel gaat over producten met betrekking tot het implementeren van de Gezonde School-methode voor mbo-scholen. Onderwerpen zoals de handleiding, mogelijke ondersteuning en de lessendatabase komen aan bod in het…

  Artikel in vaktijdschrift