Spring naar content

11 publicaties gevonden

 • theoretische achtergronden voor het werken in de basisschool

  Dit is een theorieboek over het bewegingsonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het boek gaat in op de theoretische achtergronden van dit bewegingsonderwijs. Thema’s die aan bod komen,…

  Boek
 • verkenning van mogelijkheden en hindernissen bij leergangontwikkeling

  Dit is het eindrapport van het door het Praeventiefonds gesubsidieerde pilot-onderzoek met betrekking tot leergangconstructie voor lichamelijke opvoeding als gezondheidseducatie en met betrekking tot samenwerking tussen docenten lichamelijke opvoeding en…

  Rapport
 • aan sport georiënteerd bewegingsonderwijs, in het spanningsveld van aanpassing en kritiek

  De doelstelling van de studie van deze dissertatie kan in drie delen worden gesplitst: (1) het leveren van een bijdrage aan de opbouw van een vakdidactische theorie, die de practicus…

  Proefschrift/oratie
 • wederzijdse vrijblijvendheid?

  Bijdrage aan het NKS/Sporta/NCSU-Congres ‘Sportvereniging tussen Vrijwilligheid en Vrijblijvendheid’ in Sittard op 13 november 1993.

  Verslag
 • een beschouwing over wenselijkheden en een verslag van een onderzoek naar de realiteit

  In 1985 is op initiatief van de werkgroep schoolzwemmen de situatie van het schoolzwemmen op de Nederlandse basisscholen in kaart gebracht. Zes jaar na het eerste onderzoek is er aanleiding…

  Rapport
 • een kwestie van educatie en zorg

  Met dit rapport richt de werkgroep schoolzwemmen zich tot allen die verantwoordelijkheid dragen voor schoolzwemmen in het primair onderwijs. Twee keer eerder, in 1985 en 1991, is op initiatief van…

  Rapport