Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters

    Een bewegend kind is een gezond kind. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken gingen reeds de positieve effecten na van beweging op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling (Payne en Isaacs, 1995; Opper…

    Artikel in vaktijdschrift
  • dansante bewegingsactiviteiten, praktijk en theorie

    Dit naslagwerk bestaat uit een boek en cd-roms. Het boek heeft als doel (toekomstige) lesgevers meer inzicht te geven in de basisinformatie over dans, en kennis inzicht en vaardigheden bij…

    Boek