Spring naar content

12 publicaties gevonden

 • Complete methode/lessen voor kinderen van 3 t/m 7 jaar in een speelzaal. Het lijvige en kleurige boek staat vol ideeën en mogelijkheden voor de speelzaal. Niet alleen voor een speelzaal…

  Handboek / handleiding
 • de Pabo en de veiligheid van het bewegende en spelende kind

  De opleiding tot leraar basisonderwijs geeft de afgestudeerde leerkracht de bevoegdheid om aan kleuters bewegingsonderwijs te geven en aan alle groepen ‘brede context’ activiteiten. Deze brede contextactiviteiten omvatten al het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de complexiteit van het succesvol aanbieding van beweegactiviteiten

  De laatste jaren is er meer aandacht voor het dynamischer maken van de schooldag. Dagen waarop meer wordt bewogen en minder gezeten. In binnen- en buitenland zijn er meerdere beweegprogramma’s…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De keuzewijzer Online Bewegen biedt leerkrachten en ouders een overzicht van geschikte en betrouwbare online beweegactiviteiten voor kinderen; gerubriceerd per leeftijdsgroep en elk gekoppeld aan een doel. De keuzewijzer bestaat…

  Werkboek / instrument
 • schoolplein wacht (3)

  Het artikel ‘Het plein wacht … ‘ in LO 5 en 6 beschrijft vijf randvoorwaarden voor een optimaal gebruik van het schoolplein. Hieronder de invulling van basisschool de Lunetten in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Aan de methodereeks Basislessen Bewegingsonderwijs is een nieuw deel toegevoegd. Een methode bewegingsonderwijs voor kleuters in de speelzaal. Het lijvige en kleurige boek staat vol ideeën en mogelijkheden voor de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De meeste pleinen in Nederland kunnen uit groeien tot een rijke speel- en beweegomgeving. Het plein wacht … en het wacht niet op de pleinwacht. De schoolomgeving kan voor meerdere…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De meeste pleinen in Nederland kunnen uitgroeien tot een rijke speel- en beweegomgeving. Het plein wacht … en het wacht niet op de pleinwacht. De schoolomgeving kan voor meerdere onderwijskundige…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 'en dan gaan we nog even naar buiten'

  Buitenspelen in de pauze kan zo leuk zijn als een goed georganiseerde gymles. Veel verschillende activiteiten, duidelijke regels en opdrachten, structuur, intensief mee kunnen doen op je eigen niveau. Het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In nr. 9 van Lichamelijke Opvoeding (aug. 2009) stond een uitvoerige recensie over de vernieuwde methode Basislessen bewegingsonderwijs. In een serie van drie artikelen geven de auteurs nu een nadere uitleg over…

  Artikel in vaktijdschrift