Spring naar content

55 publicaties gevonden

 • Tijdens een minisymposium op 15 september 2021 staat het thema: “Leerplanontwikkeling bewegingsonderwijs in het PO; toen en nu” centraal. Tegelijk neemt Marco van Berkel afscheid van SLO. Een mooie aanleiding…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een project van de OECD

  In Nederland loopt het project Curriculum.nu waarin wordt nagedacht over welk onderwijs we willen voor de leerlingen van straks. Maar ook in internationaal verband wordt daar over nagedacht.

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het topic van dit nummer van LO Magazine is vernieuwingsscholen. Veel van wat we de lezers voorschotelen gaat over vernieuwing in en rond het bewegingsonderwijs. Met de discussie over de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kans of gevaar?

  Met dit topic wil de redactie nog eens expliciet de vraag stellen wat de verhouding moet zijn tussen de doelen van bewegingsonderwijs en ‘andere’ doelen, wat die ook mogen zijn.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van bewegen beleven naar bewegen waarderen

  Als we praten over doorlopende leerlijnen denken we al snel aan vragen als: “Sluit wat we kinderen willen leren bij mikken in het basisonderwijs aan bij de manier waarop beter…

  Artikel in vaktijdschrift
 • LO in bovenbouw VO

  SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek naar de stand van zaken verricht naar het vak lichamelijke opvoeding (LO) in het gemeenschappelijke deel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een must of een don’t do?

  Sportoriëntatie en –keuzeprogramma’s (SOK), ze zijn al heel lang een standaardonderdeel van het programma bewegingsonderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Al zo lang dat we nauwelijks nog stilstaan…

  Artikel in vaktijdschrift