Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk

    De publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ beschrijft in zes heldere stappen hoe je persoonsgerichte, proactieve en samenhangende (integrale) zorg en ondersteuning voor thuiswonende…

    Handboek / handleiding