Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • Op basis van het evaluatieonderzoek komen DSP-groep en USBO advies tot de slotconclusie dat de meerwaarde van de NLsportraad zich op dit moment niet eenvoudig en eenduidig laat omschrijven, maar…

  Rapport
 • praktijkonderzoek naar omvang, ernst en aanpak van 'voetbalgeweld'

  In december 2012 overleed grensrechter Richard Nieuwenhuizen, nadat hij geschopt was tijdens een voetbalwedstrijd van zijn 16-jarige zoon. Voor even was voetbalgeweld groot nieuws in Nederland en ook daarbuiten. Maar…

  Rapport
 • handboek lokaal jeugdsportbeleid, deel 2

  De stichting Jeugd in Beweging streeft ernaar dat jongeren actief worden betrokken bij de opzet, organisatie en uitvoering van sportactiviteiten. Om dat te bereiken is Jeugd in Beweging eind 2000…

  Handboek / handleiding
 • de evaluatie van kick, grote broer en buurtinterventieteam

  Om jeugdoverlast op straat en probleemgedrag (criminaliteit, schooluitval, werkloosheid) in Breda aan te pakken, wordt op dit moment een aantal programma´s ingezet waaronder: KICK, Grote Broer en Buurtinterventieteam Vader en…

  Rapport
 • methodiek voor het ontwikkelen van gemeentelijke visie en regie op het terrein van vrijwilligerswerk

  Methodiek voor het ontwikkelen van gemeentelijke visie en regie op het terrein van vrijwilligerswerk. Met een stappenplan kunnen gemeenten hun strategische rol in het vrijwilligersdomein bepalen. Tevens het vervolg op…

  Brochure
 • Een concrete toekomstvisie kan een fundament leggen voor het vrijwilligerswerkbeleid van nu. Dit boekje beschrijft vier toekomstscenario’s: het beschermde domein, de professionele organisatie, de buurtservicemaatschappij en de zelfredzame vrijwilligersorganistatie.

  Brochure
 • Met de brochurereeks ‘Vrijwilligers, die wil je erbij hebben’ wil de Commissie Vrijwilligersbeleid het belang en de rol van vrijwilligersbeleid zichtbaar maken en de gedachteontwikkeling hierover stimuleren. De reeks bestaat…

  Brochure